Informații studenți

  Ghid de completare chestionar de către studenți (2022.01.11)

  Informații generale

   

  Reprezentanții studenților din cadrul Facultății de Protecția Mediului an universitar 2023 -2024

   

  Pagina de informații a Universității din Oradea http://info.uoradea.ro

   

  Ghidul studentului Universitatea din Oradea

  Ghidul studentului Facultatea de Protecția Mediului

   

  Structura anului universitar 2023-2024

   

  Tutori

  Coordonatori de an / programe de studii universitare de licență 2023-2024

  Coordonatori de an / programe de studii universitare de master 2023-2024

   

  Programarea examenelor

  Sesiunea Ianuarie - Februarie 2024, Sesiunea de restanțe și măriri de note - Februarie 2024.

  Agricultură I    Agricultură II    Agricultură III    Agricultură IV

  Horticultură I    Horticultură II    Horticultură III    Horticultură IV

  Peisagistică I    Peisagistică II    Peisagistică III    Peisagistică IV

  THM I    THM II

  TMEAZ I    TMEAZ II

  Silvicultură I    Silvicultură II    Silvicultură III    Silvicultură IV

  Exploatări forestiere I    Exploatări forestiere II   Exploatări forestiere III    Exploatări forestiere IV

  Ingineria prelucrării lemnului I    Ingineria prelucrării lemnului II    Ingineria prelucrării lemnului III    Ingineria prelucrării lemnului IV

  V.D.R.P. I    V.D.R.P. II

  I.S.B.E. I    I.S.B.E. II    I.S.B.E. III    I.S.B.E. IV

  I.M.S.M. I    I.M.S.M. II

  M.S.U.C.D.A.S.I.A. I    M.S.U.C.D.A.S.I.A. II

  I.M.A.P.A. I    I.M.A.P.A. II    I.M.A.P.A. III   I.M.A.P.A. IV

  Zootehnie I    Zootehnie II    Zootehnie III    Zootehnie IV

  M.U.T.A.P. I    M.U.T.A.P. II

  C.E.P.A. I    C.E.P.A. II    C.E.P.A. III    C.E.P.A. IV

  T.P.P.A. I    T.P.P.A. II    T.P.P.A. III    T.P.P.A. IV

  S.S.A. I    S.S.A. II

  Activitate didactică curentă

  Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza ECTS_2023_2024

  Metodologia de examinare și notare a studenților

  Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza ECTS_2018_2019_2020_2021 (2021.01.22)

  Metodologia de examinare și notare a studenților (2021.01.22)

  ECTS_2018_2019_2020_2021 (2021.01.22)

  Completare ECTS 2020 (2021.01.22)

  Completare ECTS 2018 (2021.01.22)

  Burse

  1. Cerere acordare burse de ajutor social

  2. Acord prelucrare date cu caracter personal

  3. Acord prelucrare date cu caracter personal - membrii de familie

  4. Declarație pe proprie răspundere

  Liste finale burse semestrul II_2023_2024

  Liste provizorii burse semestrul II_2023_2024

  Anunţ Burse semestrul II (2024.03.15)

  Decizie privind numirea Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate semestrul II

  Decizie privind numirea Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate semestrul I

  ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență (2023.12.11)

  LISTE FINALE - Burse de studiu acordate studenţilor Facultăţii de Protecţia Mediului în anul univ. 2023-2024 semestrul I (2023.12.11)

  Liste provizorii - Burse de studiu acordate studenţilor Facultăţii de Protecţia Mediului în anul universitar 2023-2024 semestrul I (2023.12.05)

  Bursă performanță științifică pe criteriu științific tip II3 (2023.12.05)

  Bursă performanță științifică pe criteriu științific tip II2 (2023.12.05)

  Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea (2023.11.29)

  Burse acordate de statul român (2023.11.06)

  Criterii privind acordarea bursei de performanță științifică și a bursei de performanță ocazională (2023.11.14)

  ORDIN privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență (2023.11.08)

  Acord prelucrare date cu caracter personal - membrii de familie (2023.11.06)

  Acord prelucrare date cu caracter personal (2023.11.06)

  Adresă reglementări burse (2023.11.06)

  Cerere acordare burse de ajutor social (2023.11.06)

  Cerere bursă specială de performanță științifică (2023.11.06)

  Declarație pe proprie răspundere (2023.11.06)

  Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material 2023_2024 (2023.11.06)

  Salariu de bază minim net 30.09.2023 (2023.11.06)

  Salariu de bază minim net 01.10.2023 (2024.03.15)

  Abonamente O.T.L.

  Anunţ Transport Local

  Anunț Transport - Studenți

   

  Transport intern feroviar

  Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, din 08.09.2023 (2023.11.14)

  Cazare

  Decizie privind numirea Comisiei de cazare în căminele studenţeşti

  Cazarea - Căminele Universității (2023.09.25)

  Liste nominale cazare băieți 2023_2024 (2023.09.25)

  Liste nominale cazare fete 2023_2024 (2023.09.25)

  Repartizare locuri (2023.09.20)

  Liste cazare provizorii fete (2023.09.20)

  Liste cazare provizorii băieți (2023.09.20)

  Cerere cazare (2023.06.18)

  Regulamentul cadru privind cazarea in căminele studentești (2023.06.18)

  Calendar cazare 2023_2024 (2023.06.18) 

  Parcare

  Cuantum abonament parcare pentru studenți (2023.11.14)

  Taxe

  Cuantum taxe 2023/2024

  Procedura privind fundamentarea încasarea şi evidenţa taxelor de şcolarizare aferente procesului de învăţământ 2023-2024 (2023.11.08)

  Anunt_derogare (2023.02.24)

  Termene_plata_al_doilea_program (2023.02.24)

  Anexa_33_H.S.42_21.02.2023 (2023.02.24)

  Procedura_taxe_2019_2020_2021_2022 (2023.02.24)

  Reducere_50% (2023.02.24)

  Reducere_al_doilea_program (2023.02.24)

  Reducere_ caz_social (2023.02.24)

  Tematică, Bibliografie pentru Examenul de absolvire

  Agricultură        Horticultură        Peisagistică

  Silvicultură        Exploatări forestiere        Prelucrarea lemnului

  I.S.B.E.        I.M.S.M.

  I.M.A.P.A.      Zootehnie

  C.E.P.A.        T.P.P.A.

  Examenul de finalizare al studiilor universitare de licență și de masterat

  Anunț ! (2023.06.16)

  Comisii de finalizare a studiilor universitare de licență (2023.07.06)

  Comisii de finalizare a studiilor universitare de masterat (2023.07.06)

  Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat 2022_2023 (2023.06.16)

  Regulament organizare și desfășurare examen finalizare studii (2022.06.16)

  ECTS_2021_2022_HS_19_24.06.2021_Anexa 29 (2022.06.16)

  HS_19_25.06.2021_Anexa_30 (2022.06.16)

  HS_16_25.03.2021_Anexa_37 (2022.06.16)

  Procedură operațională privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (2021.06.17)

  Regulament de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor (2021.06.17)

  Acte necesare finalizare studii septembrie (2021.09.03)

  Acte necesare finalizare studii (2021.06.17)

  Prevenire plagiat

  Preveniți plagiatul prin verificarea originalității lucrărilor dumneavoastră folosind programul: "https://uefiscdi-direct.ro/semplag/"

  Acest program este asigurat gratuit, pe bază de înregistrare individuală, de către UEFISCDI.

  Softul se poate accesa utilizând adresa de email instituțională.

  Tabere studențești

  Lista finală cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără în anul 2024

  Proces Verbal  Comisia de acordare a locurilor de tabără (2024.02.05)

  Liste finale beneficiari tabere 2023 (2023.07.07)

  Proces verbal Liste beneficiari tabere 2023 (2023.07.07)

  Cerere tabere studentești (2023.06.20)

  Liste nominale studenți care au depus cereri (2023.06.20)

  Liste nominale studenți selectați pentru tabere 2023 (2023.06.20)

  MO Partea I nr. 407 Bis Tabere studentești (2023.06.20)

  Notă calendar selecție studenti TS 2023 (2023.06.20)

  Proces verbal de selecție a studenților (2023.06.20)

  Programe de mobilități studenți

  Acorduri-mobilități-de-studiu-plasament_2023-2024_FPM (2023.10.01)

  Sesiune informare ERASMUS+ mobilităţi studenţi (05.03.2024)

  Selecție_ERASMUS_Studenți_27_februarie_2024 (2024.02.21)

  Selecție_ERASMUS_Studenți_23_mai_2022 (2022.05.05)

  Acorduri-mobilități-de-studiu-plasament_2021-2022_FPM (2022.05.05)

  Selecție_ERASMUS_Studenți_27_februarie_2024 (2024.02.21)

  Acorduri-mobilități-de-studiu-plasament_2023-2024_FPM (2023.10.01)

  Selecție_ERASMUS_Studenți_23_mai_2022 (2022.05.05)

  Acorduri-mobilități-de-studiu-plasament_2021-2022_FPM (2022.05.05)

   

  ALUMNI

  ASOCIAȚII SUDENȚEȘTI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Date de contact

  Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

  Telefon:

  +40 259 408 440 - Decanat

  Poșta electronică

  protmed@uoradea.ro

  secretariatprotectiamediului@gmail.com