Centre de cercetare

   

  CENTRU DE CERCETARE INTERDISCIPLINAR ÎN BIOECONOMIE

   

  Scurta prezentare a centrului

  Oportunitatea unui Centru de cercetare interdisciplinar în bioeconomie în nord-vestul ţării este argumentată de faptul că agricultura și silvicultura din zonă este departe de performanţa şi durabilitatea din statele dezvoltate ale Uniunii Europene, iar problemele de poluare a  mediului (poluarea apelor, poluare cu petrol, ciment, halde de steril, foste exploatări de bauxită etc.) sunt frecvente în această zonă. Cercetarea aplicativă, în domeniul științelor naturale și inginerești pentru susținerea dezvoltării rurale are ca principale direcții, biochimia, biologia si productia animală, agroturism, informatica aplicată în dezvoltarea rurală, stiinte economice aplicate în dezvoltarea rurala, mașini pentru industria alimentară și agrozootehnică.

  Misiunea unităţii de cercetare dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare

  Misiunea centrului de cercetare este de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă privind factorii de risc climatici, biologici şi a celor produşi de activitatea antropică în vederea stabilirii de măsuri de prevenire şi combatere, a realizării de noi tehnologii precum şi de perfecţionare a actualelor tehnologii din agricultură,silvicultură, zootehnie,industrie alimentară, adaptabilitatea unor soiuri de plante în contextul schimbărilor climatice, utilizarea durabilă a resurselor regenerabile și valorificarea de biomasă pentru dezvoltarea unei economii circulare care să servească la dezvoltarea societății, a mediului și a unei dezvoltări durabile.

  Direcţiile de cercetare

            - Clima - factor de risc

            - Studiul factorilor biologici de risc pentru agricultură şi mediu şi stabilirea metodelor de prevenire şi combatere.

            - Studiul factorilor de risc cauzaţi de activitatea antropică şi stabilirea metodelor de prevenire şi combatere

            - Studiul tehnologiilor inovative in industria alimentară, al produselor alimentare inovative şi cu proprietaţi probiotice şi a proprietăţilor bioactive ale produselor alimentare

            - Cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul silviculturii

            - Cercetarea aplicativă, în domeniul științelor naturale și inginerești pentru susținerea dezvoltării rurale

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Date de contact

  Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

  Telefon:

  +40 259 408 440 - Decanat

  Poșta electronică

  protmed@uoradea.ro

  secretariatprotectiamediului@gmail.com