Proiecte naționale

  PROIECTE NAŢIONALE

  Număr proiect

  Titlu proiect

  Director proiect
  Proiect CNFIS-FDI-2023-F-0465 Sustenabilitatea Stațiunii de cercetare şi dezvoltare Pomicolă a Universității din Oradea, Director monitorizare implementare proiect, 2023.  Şef lucrări dr. ing. Dana Camelia MARELE
   Proiect_FDI_2022-0058

  Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si inovare multidisciplinara utilizand tehnologii emergente_CIMTE" https://e.uoradea.ro/course/index.php?categoryid=1646

   Prof.univ. dr. habil Simona Ioana VICAŞ
  Proiect CNFIS-FDI-2022

  Ensuring the sustainability and the development of the activity within the Research Station and the Internship base of the University of Oradea, 2022.

   Șef lucrări dr. ing. Aura Ioana CHEREJI
  Proiect Nr. 261/11.11.2022 Cercetarea științifică de excelență aferentă domeniilor prioritare cu valorificare prin transfer tehnologic: INO – Transfer – UO -Impactul schimbărilor climatice asupra genului Mentha, specii: menta de apa (Mentha aquatica), menta dulce (Mentha viridis sau Mentha spicata), hibridul menta pipărată (Mentha piperita) și menta creață (Mentha crispa), 2022.  Conf.univ. dr. Olimpia Smaranda MINTAŞ
  Proiect de cercetare Postdoctorala (AOSR)  Nr. 354/24.09.2021 

  Implementarea utilizării dronelor în agricultura de mare precizie, 2021

   Conf.univ. dr. ing. Cristian DOMUŢA
  Grant de cercetare nr. 121/2021

  Dezvoltare şi transfer tehnologic a unor produse alimentare inovative din legume şi fructe fortificate cu compuşi bioactivi naturali – Suc concentrat multifruct cu proprietăţi izotonice fortificat cu proteine naturale de origine vegetală,  perioada 2021-2023

   Şef lucr. dr. ing. Adrian VUŞCAN
  Proiect CNFIS-FDI-2021-0141

  Sustenabilitatea activităților și îmbunătățirea calității pentru funcționarea stațiunii pomicola, 2021

   Conf.univ. dr. ing. Cristina Maria MAERESCU
  Proiect FDI CNFIS_FDI_2020_0319 Sustenabilitatea Stațiunii de cercetare și dezvoltare pomicolă a Universității din Oradea în contextul schimbărilor climatice, 2020  Conf.univ. dr. Olimpia Smaranda MINTAŞ
  Proiect ROSE-AG204/SGU/NC/II

  Program de consiliere și tutorat a studenților de la Facultatea de Protecția Mediului a Universității din Oradea (PROTECTSTUDIO), Perioada 2019-2022

   Conf.univ. dr. ing. Gabriel Remus CHEREGI
  Proiect CNFIS-FDI-2019-0105

  Facilități pentru exploatare si inovare în cadrul Stațiunii Pomicola a Universității din Oradea, perioada 2019-2020

   Conf.univ. dr.ing. Radu Petru BREJEA
   

  Dezvoltarea pieţelor locale bazate exclusiv pe lanturi scurte de aprovizionare, în scopul susţinerii comercializării fructelor din regiunea Crişana, măsura 16.4a, 2017-2018

   Şef lucr.dr.ec. Anca Monica BRATA
  Proiect FDI 0402

  Laborator didactic de monitorizare a vulnerabilității unor culturi horticole și evidențierea unor markeri de stres la efectele schimbărilor climatice Perioada 2017-2018

   Conf.univ. dr.ing. Vasile LASLO
   1846

  Nano Selenium - Enriched Probiotics as Functional Food Products Against Heavy Metals Toxicity

   Conf.univ. dr. Simona Ioana VICAŞ

   0295

  Optimizarea unui supliment alimentar cu proprietati antioxidante si antitumorale

   Conf.univ. dr. Simona Ioana VICAŞ
   0327

  Obtinerea unor ceaiuri din surse neconventionale de origine vegetala bogate in compusi bioactivi

   Conf.univ. dr. Simona Ioana VICAŞ
   0255

  Stabilirea tehnologiei de obtinere a unor sucuri din fructe cu proprietati antioxidante inalte

   Conf.univ. dr.ing. Vasile LASLO

   

  PROIECTE NAŢIONALE - CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

  Număr proiect

  Titlu proiect

  Director proiect
  Proiect cu mediul socio-economic nr. 8127 din 13.06.2023 Impactul schimbarilor climatice asupra speciilor Glycine max și Zea mays în arealul zonei Carei, partener SC ALCONOR COMPANY SRL  Conf.univ. dr. Olimpia Smaranda MINTAŞ
  Proiect cu mediul socio-economic nr. 2/02.02.2023  Impactul alimentaţiei sănătoase asupra procesului de creştere şi dezvoltare armonioasă a elevilor şi asupra formării deprinderilor alimentare corecte din prospectiva creşterii gradului de sănătate ocupaţională a viitorului adult.
  Şef lucrări dr. ing. Mariana Florica BEI
  Proiect cu mediul socio-economic nr. 6/27.03.2023  Cultura și civilizația vinului in mediul universitar: studii și cercetări în domeniu. Conf. univ. dr. ec. Anca Monica BRATA
  Proiect cu mediul socio-economic nr. 1/825.01.2023  Evolutia compuşilor fenolici din vinurile roşii cu Denumire de Origine Controlată - DOC - Crişana Biharia, consecinţă a încălzirii globale Vlad Ioana Şef lucrări dr. Ioana Andra VLAD
  Proiect cu mediul socio-economic nr. 9/05.07.2023 Habitate forestiere de interes comunitar din nord-vestul României, incluse în proiectul „Habitate prioritare de silvostepă și piemonturi colinare”. Amenințări potențiale și monitorizarea stării de conservare
  Şef lucrări dr. ing. Laviniu Ioan Nuţu BURESCU
  Proiect cu mediul socio-economic nr. 1/25.01.2023  Evoluţia compuşilor fenolici din vinurile roşii cu Denumire de Origine Controlata - DOC - Crişana Biharia, consecinţă a încălzirii globale Şef lucrări dr. Ioana Andra VLAD
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO-editia II nr. 246/2022

  Optimizarea unor microemulsii pe baza de polifenoli din plante medicinale cu efect biologic cicatrizant si reparator al tesutului epitelial

   Prof.univ. dr. habil Simona Ioana VICAŞ
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO-editia II nr. 261/2022 Impactul schimbărilor climatice asupra genului Mentha, specii: menta de apa (Mentha aquatica), menta dulce (Mentha viridis sau Mentha spicata), hibridul menta pipărată (Mentha piperata) și menta creață (Mentha crispa).  Prof.univ. dr. habil Simona Ioana VICAŞ
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO-editia II nr. 250/2022 Tehnologie inovatoare de obtinere a unui produs alimentar funcfional pe baza de carne fara aditivi sintetici  Prof.univ. dr. habil Simona Ioana VICAŞ
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO-editia II nr. 237/2022 Cercetarea științifică de excelență aferentă domeniilor prioritare cu valorificare prin transfer tehnologic Conf. univ. dr. ing. Manuel Alexandru GÎTEA
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO-editia II nr. 265/11.11.2022 Identificarea și înregistrarea ca soi de plante pentru obținerea de biomasă lemnoasă, a unor arbori valoroși de salcâm (Robinia pseudoacacia), prin forma trunchiului și biomasa acumulată într-un ciclu scurt de producție din Fondul Forestier al României, 2022. Şef lucrări dr. ing. Ruben BUDĂU
  Contract de Cercetare cu mediul socio-economic nr. 23/17.05.2022 Proiectarea tehnico-economică a unei perdele forestiere de protecție pentru protejarea plantațiilor de pomi fructiferi împotriva factorilor climatici și poluanți. Şef lucrări dr. ing. Ruben BUDĂU
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO nr. 320/2021 Realizarea investițiilor zootehnice vulnerabile la schimbările climatice și rezistența la schimbări climatice a acestor activități economice în arealul UTR Ciumeghiu și Avram Iancu, județul Bihor, 2021. Conf.univ. dr. Olimpia Smaranda MINTAŞ
  Grant de cercetare UO nr. 121/2021 Dezvoltare și transfer tehnologic a unor produse alimentare inovative fortificate cu compuși bioactivi naturali – Suc concentrate multifruct cu proprietăți izotonice fortificat cu proteine naturale de origine vegetală Prof.univ. dr. habil Simona Ioana VICAŞ
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO nr. 309/2021 Studii in vitro cu privire la evaluarea efectelor protectoare asupra fibroblastelor dermale și keratinocitelor epidermale supuse stresului oxidativ ale extractelor vegetale bogate în flavonoide înglobate în nanocapsule Prof.univ. dr. habil Simona Ioana VICAŞ
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO nr. 308/2021 Valorificarea de produse secundare bogate în principii bioactive pentru industria alimentară și farmaceutică rezultate din cultura de viță de vie cultivată în sistem ecologic Şef lucrări dr. ing. Manuel Alexandru GÎTEA
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO nr. /2021 Implementarea de tehnologii noi în recuperarea și refacerea suprafețelor de soluri (psamosoluri și regosoluri psalmice) afectate de deșertificare ca urmare a schimbărilor climatice în zona Șimian-Valea lui Mihai-Curtuișeni, județul Bihor Şef lucrări dr. ing. Octavian BERCHEZ
  Grant de cercetare INO – TRANSFER – UO nr. nr. 121/2021 Dezvoltare și transfer tehnologic a unor produse alimentare inovative fortificate cu compuși bioactivi naturali – Suc concentrate multifruct cu proprietăți izotonice fortificat cu proteine naturale de origine vegetală Şef lucrări dr. ing. Adrian VUŞCAN
  Contract de Cercetare cu mediul socio-economic nr. 8/19.04.2021  Model privind determinarea costurilor de exploatare a lemnului în funcție de metoda de exploatare și alți factori direcți. Prof. univ. dr. ing. habil Adrian Ioan TIMOFTE
  Contract de Cercetare cu mediul socio-economic nr. 9/21.04.2021   Implementarea Planului de management pt aria naturala protejata ROSPA0075 Magura Odobesti. Conf. dr. ing. Szilard BARTHA
  Contract de Cercetare cu mediul socio-economic nr. 5/05.04.2021 Studii privind elaborarea unor strategii nutriţionale optime în vederea obţinerii de lapte cu calităţii de aliment funcţional Prof. univ. dr. ing. habil Daniel MIERLIŢĂ PANTEA
  Contract cu mediul socio-economic de prestări servicii nr. 266/03.09.2020    Studiu privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România, în vederea înscrierii în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, Lot II pentru Garda Forestieră Cluj Şef lucrări dr. ing. Ovidiu Ioan HÂRUŢA
  Contract de Cercetare cu mediul socio-economic nr. 9/19.07.2019  Reabilitarea ecologică a arboretelor afectate de furtuna din 17.09.2017 în raza Ocolului Silvic Sudrigiu, Direcția Silvică Bihor Şef lucrări dr. ing. Ghiță Cristian CRAINIC
  Contract de Cercetare cu mediul socio-economic nr. 3/12.04.2019 Habitate forestiere de interes comunitar din nord-vestul României, incluse în proiectul „Habitate prioritare de silvostepă și piemonturi colinare”. Amenințări potențiale și monitorizarea stării de conservare
  Şef lucrări dr. ing. Laviniu Ioan Nuţu BURESCU
  Contract de Cercetare cu mediul socio-economic nr. 6/27.05.2019 Acţiuni directe de conservare în cadrul Proiectului "Conservation of the European Roller (Coracias garrulus) in the Carphatian Basin". Şef lucrări dr. ing. Szilard BARTHA

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Date de contact

  Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

  Telefon:

  +40 259 408 440 - Decanat

  Poșta electronică

  protmed@uoradea.ro

  secretariatprotectiamediului@gmail.com