Burse

  1. Cerere acordare burse de ajutor social

  2. Acord prelucrare date cu caracter personal

  3. Acord prelucrare date cu caracter personal - membrii de familie

  4. Declarație pe proprie răspundere

  Anunţ Burse semestrul II (2024.03.15)

  Decizie privind numirea Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate semestrul II

  Decizie privind numirea Comisiei de acordare a burselor la nivel de facultate semestrul I

  ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență (2023.12.11)

  LISTE FINALE - Burse de studiu acordate studenţilor Facultăţii de Protecţia Mediului în anul univ. 2023-2024 semestrul I (2023.12.11)

  Liste provizorii - Burse de studiu acordate studenţilor Facultăţii de Protecţia Mediului în anul universitar 2023-2024 semestrul I (2023.12.05)

  Bursă performanță științifică pe criteriu științific tip II3 (2023.12.05)

  Bursă performanță științifică pe criteriu științific tip II2 (2023.12.05)

  Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Universității din Oradea (2023.11.29)

  Burse acordate de statul român (2023.11.06)

  Criterii privind acordarea bursei de performanță științifică și a bursei de performanță ocazională (2023.11.14)

  ORDIN privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență (2023.11.08)

  Acord prelucrare date cu caracter personal - membrii de familie (2023.11.06)

  Acord prelucrare date cu caracter personal (2023.11.06)

  Adresă reglementări burse (2023.11.06)

  Cerere acordare burse de ajutor social (2023.11.06)

  Cerere bursă specială de performanță științifică (2023.11.06)

  Declarație pe proprie răspundere (2023.11.06)

  Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material 2023_2024 (2023.11.06)

  Salariu de bază minim net 30.09.2023 (2023.11.06)

  Salariu de bază minim net 01.10.2023 (2024.03.15)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Date de contact

  Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

  Telefon:

  +40 259 408 440 - Decanat

  Poșta electronică

  protmed@uoradea.ro

  secretariatprotectiamediului@gmail.com