Cercetare

   

   

  Domenii/teme de cercetare științifică

  Cercetare

  Acordul “oficial” de parteneriat dintre Universitatea din Debrecen şi Universitatea din Oradea a fost semnat în anul 2000, de către cei doi rectori de atunci, Prof.univ.dr.ing. Teodor Maghiar şi Prof.univ.dr. László Fésüs.

  În anul 2001 pe această bază s-a redactat şi semnat primul acord de colaborare între Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Debrecen şi Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea, semnatarii fiind decanii prof.univ.dr. Bara Vasile din partea Facultăţii de Protecţia Mediului şi prof.univ.dr. Pepú Péter din partea Facultăţii de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Debrecen, Ungaria. În acest context au avut loc acţiuni privind participarea reciprocă a cadrelor didactice, studenţilor, şi doctoranzilor celor două Facultăţi la sesiunile ştiinţifice organizate. Cadrele didactice şi cercetătorii din partea Facultăţii noastre au fost participanţii activi ai sesiunilor de referate organizate de Universitatea din Debrecen, Fundaţia NOFKA şi catedra de protecţia plantelor a Facultăţii de Ştiinţe Agricole din Debrecen. Analele ştiinţifice ale celor două Facultăţii oglindesc, prin referatele cuprinse, această activitate.

  În cadrul colaborării dintre Facultatea de Protecţia Mediului a Universităţii din Oradea şi Universitatea din Debrecen, Centrul de Ştiinţe Agricole din Debrecen şi Facultatea de Ştiinţe Agricole din Debrecen, s-a organizat anual, începând din anul 2003, Simpozionul Internaţional “Resursele de mediu şi dezvoltarea durabilă”. Cea de a doua ediţie, organizată între 22-24 Aprilie 2004 la Băile Felix, s-a bucurat de o participare largă internă şi internaţională . Lucrările în limba engleză ale acestei manifestări ştiinţifice , peste 300 la număr, au văzut lumina tiparului în două volume, însumând în total 1100 pagini.

  Cea de a III-a ediţie a Simpozionului Internaţional ”Resursele de mediu şi dezvoltarea rurală”, s-a organizat la 6 Mai 2005 de către Universitatea din Debrecen, care s-a finalizat cu un volum al materialelor prezentate în limba engleză. S-a confirmat faptul, că această manifestare internaţională a devenit tradiţională prin organizarea alternativă, cu periodicitate anuală, la cele două Facultăţi colaboratoare, în cele 5 secţiuni: cultura plantelor, creşterea animalelor, horticultură, protecţia mediului agricol, dezvoltare rurală . Cadrele didactice ale Facultăţii noastre au prezentat 5 lucrări în plenul Simpozionului şi 22 în secţiunea poster, publicate în limba engleză sub îngrijirea Facultăţii de Sţiinţe Agricole a Universităţii din Debrecen.

  Simpozionul internaţional “Natural resources and sustainable development” a îndeplinit astfel asteptările iniţiatorilor, ajungând în anul 2006 la cea de a patra ediţie. A pornit la drum în ideea de a aduce la noi dimensiuni colaborarea traditională dintre cadrele didactice, cercetătorii şi studentii Universităţii din Oradea şi ai Universităţii din Debrecen. Cele două instituţii de învăţământ superior au rol decisiv în activitatea educatională şi social-economică a celor două judeţe vecine, rol asumat cu răspundere de ambele colective. Colaborarea lor educaţională şi ştiinţifică are astfel la dispozitie un cadru adecvat pentru un schimb real de informaţii şi rezultate, pentru dezbaterea problemelor comune, îndeosebi a celor legate de utilizarea judicioasă a resurselor naturale în vederea asigurării dezvoltării durabile, în contextul integrarii cu succes in UE. Ediţia din anul 2006 s-a organizat la Oradea, în perioada 10-11 Octombrie, fiind aşteptată cu mult interes de viitorii participanţi. Lucrările susţinute în plen, la secţiuni sau prezentate sub formă de poster au fost publicate într-un volum cuprinzând peste 1050 pagini. Cu ocazia Simpozionului, în urma discuţiilor purtate la nivelul conducerilor Facultăţilor organizatoare, s-a semnat noua Convenţie de colaborare între cele două Facultăţi, care prevede intensificarea activităţii de colaborare educaţională şi ştiinţifică, prin realizarea unor publicaţii şi cercetări comune, prin participarea în comun la unele proiecte europene de mare anvergură, pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului educativ şi ştiinţific, pentru sprijinul efectiv al activităţilor specifice zonei transfrontaliere comune.

  Colaborarea dintre colectivele de cadre didactice şi cercetători s-a materializat şi prin elaborarea şi implementarea unor proiecte comune. Primul Proiect transfrontalier comun, în valoare totală de 78,960 EUR, din care 36,960 EUR pentru partea noastră,s-a derulat în anul 2003, având titlul “Realizarea unui sistem comun de prognoză fitosanitară” (fiind depus doar pe partea ungară a frontierei). În cadrul acestuia s-au amplasat primele 3 staţii automate de culegere a datelor meteorologice, care funcţionează în cele două regiuni limitrofe cu frontiera comună, oferind date necesare elaborării prognozei şi sprijinind efectiv şi eficient activitatea de consultanţă de specialitate.

  Proiectul “Elaborarea unor metode de cultură durabile pe nisipurile din regiunea Nyirseg”, având valoarea totală de 135.000 EUR s-a depus şi aprobat tot pe partea maghiară a frontierei, la implementarea căruia însă colectivul Facultăţii noastre a contribuit prin organizarea unor instruiri şi editarea publicaţiei privind elementele tehnologice moderne ale culturii plantelor pe solurile nisipoase.

  Un alt Proiect PHARE-CBC s-a derulat în anul 2004, de această dată pe ambele părţi ale frontierei comune (proiecte-oglindă), în valoare de 49,848 EUR, sub titlul ”Centre regionale de instruire şi consultanţă fitosanitară”. Ca rezultat al acestui Proiect s-au elaborat manualele şi s-au efectuat achiziţiile de echipamente IT necesare organizării unor instruiri profesionale la nivelul de bază, mediu sau superior, prin utilizarea largă a datelor obţinute cu ajutorul sistemului de prognoză fitosanitară bazat pe colectarea automată a datelor climatice. S-a proiectat şi pus în funcţiune pagina WEB proprie a centrului de instruire, cuprinzând baza de date şi informaţiile speciale de protecţia principalelor culturi agro-horticole cultivate în cele două judeţe.

  Proiectul finalizat în 2006, cu titlul ”Protecţia eficientă şi sigură a plantelor în UE”, în valoare de 49,450 EUR, a fost deja al patrulea de acest gen, care s-a derulat în comun cu Colectivul Facultăţii de Ştiinţe Agricole din Debrecen. Scopul acestui proiect a fost asigurarea colaborării între cadrele didactice şi cercetătorii din cele două Instituţii de învăţământ superior (Universitatea din Oradea şi Universitatea din Debrecen Debrecen), realizarea instruirilor pentru cadrele de specialitate (conforme cu Directivele UE şi reciproc compatibile), pe linie de protecţia plantelor, cu valoare de model pentru zonă, elaborarea tematicilor comune ,a manualelor, a bazelor de date, pentru centrele de instruire de la Oradea respectiv Debrecen (proiecte-oglindă).