Facultatea de Protecţia Mediului

12/07/18

Home
Membrii
Necesitate
Obiective
Activitati
Indicatori
Galerie foto

 

Proiect  CNFIS-FDI-2018-0402

Laborator didactic de monitorizare a vulnerabilității unor culturi horticole

și evidențierea unor markeri de stres la efectele schimbărilor climatice

Director de proiect: Conf. dr. ing. Vasile LASLO

Home | Membrii | Necesitate | Obiective | Activitati | Indicatori | Galerie foto

Copyright  2018:
Design
: Mircea Curilă
This site was last updated 11.20.2018