Natural Resource

Conferinţe

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

Manifestări ştiinţifice în anul 2018

Nr.crt.

 Denumirea manifestării

Locul

 Perioada

 Observaţii

1

Simpozionul intenaţional

FACTORI DE RISC PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ

Simpozionul științific internațional

NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Facultatea de Protecţia Mediului 15-16 noiembrie 2019

Avem deosebita onoare de a va invita la Simpozionul internaţional FACTORI DE RISC PENTRU MEDIUL ÎNCONJURATOR ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ (RISK FACTORS FOR ENVIRONMENT AND FOOD SAFETY) 2019, ce se va desfăşura în perioada 15-16 noiembrie 2019 la Hotel Continental și Facultatea de Protecţia Mediului din Oradea.

Totodată, cu această ocazie se va desfășura Simpozionul științific internațional NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Menţionăm că lucrările ştiinţifice prezentate (nu mai mult de 2 ca singur sau prim autor) la cele 2 simpozioane vor fi publicate in următoarele reviste BDI:

"Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Protecţia Mediului" ( B+);

"Analele Universităţii din Oradea Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară"( B+);

”Natural Resources and Sustainable Develompment” (DOI, CrossRef, CABI, GoogleAcademic, SSRN, DRJI, ARI, SCIPIO, WorldCat)

- Termenul de predare a lucrărilor: 20 octombrie 2019

- Model de redactare

Comunicat posteveniment