Natural Resource

Conducerea facultăţii

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

 

 

Organigrama Facultăţii de Protecţia Mediului

 

 

Decan

Prof.dr.ing. Ioan CHEREJI

 

chereji_i@yahoo.com

 

Prodecan

Prof.dr.ing. Ioan MINTAŞ

 

imintas@uoradea.ro

 

 

Prodecan

Conf.dr. Andra Nicoleta LAZĂR

 

 

 

 

Directori de

departament

 

Departamentul

 

Prof.dr.ing. Gheorghe Emil BANDICI

Agricultură-Horticultură

 

Conf.dr.ing. Vasile LASLO

Ingineria Mediului

 

Ş.l.dr.ing. Adrian Vasile TIMAR

Ingineria Produselor Alimentare

 

Prof.dr.ing. Adrian Ioan TIMOFTE

Silvicultură şi Inginerie forestieră

 

Conf.dr.ing. Cristina MAERESCU

Zootehnie şi Agroturism

 

Componența Consiliului Facultății de Protecția Mediului

 

 

Membrii Consiliilor Departamentelor

 

 

Componența Comisiei de Etică a Cercetării

la nivelul Facultății de Protecția Mediului