Conducerea facultăţii

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

 

 

Organigrama Facultăţii de Protecţia Mediului

 

 

Decan

Prof.dr.ing. Ioan CHEREJI

 

chereji_i@yahoo.com

Cuvântul Decanului

Prodecan

Prof.dr.ing. Ioan MINTAŞ

 

imintas@uoradea.ro

 

 

Prodecan

Conf.dr. Andra Nicoleta LAZĂR

 

 

 

 

Prodecan

Ş.l.dr.ing. Lucian ROMAN

 

 

 

 

Directori de

departament

 

Departamentul

 

Prof.dr.ing. Gheorghe Emil BANDICI

Agricultură-Horticultură

 

Prof.dr.ing. Cornel DOMUŢA

Ingineria Mediului

 

Ş.l.dr.ing. Adrian Vasile TIMAR

Ingineria Produselor Alimentare

 

Prof.dr.ing. Ioan VLAD

Silvicultură şi Inginerie forestieră

 

Conf.dr.ing. Cristina MAERESCU

Zootehnie şi Agroturism