Orare

Informaţii studenţi

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

 

Informații generale

Tabel nominal cu studenții beneficiari de loc de parcare pe anul universitar 2018-2019 (2018.11.07)

Tutori de an programe de studiu licență 2018-2019 (2018.10.15)

Tutori de an programe de studiu master 2018-2019 (2018.10.15)

Program de lucru cu studentii la secretariatul facultatii

Pagina de informatii a Universitatii din Oradea http://info.uoradea.ro

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS (2018.10.05)

 

Burse

 

Burse neridicate la 30.09.2018 program-nou (2018.11.12)

Burse neridicate la 30.09.2018 program-vechi (2018.11.12)

Burse final Sem I 2018-19 (2018.10.28)

Anunț Burse Sem I 2018-19 (2018.10.25)

Burse Sem I 2018-19 (2018.10.25)

Anunt burse Sem I (2018.10.05)

Regulament de acordare a burselor (2018.10.05)

 

Anul universitar 2017-18

Burse sociale ocazionale sem I si sem II

Burse de studiu 2017-18 Sem. II finale (dupa contestatii) (2018.05.19)

Burse de studiu acordate studentilor de Facultatea de Protectia Mediului 2017-2018 Sem. II

Condiții Burse de performanță Sem II 2017-18 (5.04.2018)

Informații Burse de performanță ocazionale (26.03.2018)

Criterii Bursa Internship Universitar

Anunț burse Sem. II

Regulament de acordare a burselor aprobat prin HS 32 din 19.02.2018

Burse sociale ocazionale 2017-2018 sem. I

Anunt burse ocazionale sem I

Anunt burse sociale sem I

Burse de studiu acordate studentilor de Facultatea de Protectia Mediului 2017-2018 Sem. I

Metodologia facultatii de acordare a burselor

Decizie Comisie Burse

In atentia studentilor care doresc sa aplice pentru bursa de performanta

In conformitate cu Metodologia de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti, invatamant cu frecventa incepând cu semestrul II, an universitar 2016-2017

(8.4) Bursele de performantã se pot acorda studentilor care se incadreaza in urmatoarele cazuri (cumulativ):

a) au obtinut rezultate deosebite la invatatura, respectiv au cele mai mari medii din acelasi an de studiu al unui program de studii;

b) au obtinut performante stiintifice, inovatie si brevete, activitati extracurriculare, activitati de voluntariat;

Bursa de performantã se poate acorda incepând cu anul al doilea de studii, in urma recunoasterii performantelor de catre institutiile de invatamânt superior, semestrial (fara vacanțe), dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

Cererea de acordare a bursei de performanta se poate solicita de la secretariat.

Dosarele se vor depune pâna LUNI 15 MAI 2017 la secretariatul facultatii.

 

 

 

Abonamente O.T.L

OTL Sem I 2018-19 (2018.11.02)

Anunt OTL Sem. I (2018.10.05)

Metodologie OTL (2018.10.05)

 

Anul universitar 2017-18

Lista beneficiari reducere OTL Sem II 2017-18 (5.04.2018)

Anunț OTL Sem. II

Decizie Comisie OTL

OTL Anunt Sem I

Tabel cuprinzand studentii care beneficiaza de reducere cu 50% la abonamentele O.T.L

 

Cazare

 

Liste finale cazare in Camine pentru studentii Facultatii de Protectia Mediului, 2018-19 (2018.09.26)

Liste provizorii cazare in Camine pentru studentii Facultatii de Protectia Mediului, 2018-19 (2018.09.25)

Calendar cazare Regulament (2018.09.25)

Calendar cazare Studentocrația (2018.09.25)

Regulament-Cadru al Universitatii din Oradea, privind cazarea in Caminele studentesti, 2018 (2018.09.25)

 

Taxe

Procedura de incasarea a taxelor

Taxele de scolarizare

 

 

Tematica, Bibliografie pentru examenul de absolvire

 

Agricultura        Horticultura        Peisagistica        T.H.M.        T.M.E.A.Z.

 

Silvicultura        Exploatari forestiere        Prelucrarea lemnului        V.D.R.P.

 

I.S.B.E.        I.M.S.M.        F.M.S.A.S.P.        P.N.M.P.I.E.        D.D.R.A.        M.S.U.C.D.A.S.I.A.

 

I.M.A.P.A.      Zootehnie        M.U.T.A.P.

 

C.E.P.A.        T.P.P.A.        S.S.A.

 

Examenul de finalizare al studiilor universitare de licenta 2018

 

Planificarea examenelor de finalizare a studiilor Sesiunea septembrie (2018.09.06)

OMENCS 5643-2017

OMENCS 6125-2016

Ordin 3098 2016

Comisii de finalizare a studiilor universitare de licenta

Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat

Procedura elaborare lucrare finalizare studii

Prevenire plagiat

Preveniti plagiatul prin verificarea originalitatii lucrarilor dumneavoastra folosind programul: "detectareplagiat.ro"

Descarcati gratuit acest program accesand link-ul: http://detectareplagiat.ro/descarca_gratuit.php

 

Examenul de finalizare al studiilor universitare de masterat 2018

 

Comisii de finalizare a studiilor universitare de masterat

 

 

 

Tabere studentesti

 

Repartizare Tabere 2018 Seria XI (2018.07.31)

Repartizare Tabere 2018 Seria X (2018.07.31)

Lista cu studentii care au depus cereri tabere 2018 (2018.05.29)

Decizie Comisie Tabere 2018 (2018.05.30)

Metodologie tabere studentesti

Adresa alocare tabere studentesti

Numar locuri tabere studentesti

 

IN ATENTIA STUDENTILOR CARE AU SOLICITAT UN LOC IN TABARA

Beneficiaza de un loc in tabara studentii de la forma de invatamant cu frecventa, finantati de la bugetul de stat, licenta si master si sunt integralisti.