Orare

Informaţii studenţi

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

ANUNT

Se pot depune dosare pentru obținerea bursei sociale ocazionale și dosare pentru obținerea bursei de performanță ocazionale până marți 29.06.2017

Burse sociale ocazionale și Burse de performanță

In atentia studentilor care doresc sa aplice pentru bursa de performanta

In conformitate cu Metodologia de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti, invatamant cu frecventa incepând cu semestrul II, an universitar 2016-2017

(8.4) Bursele de performantã se pot acorda studentilor care se incadreaza in urmatoarele cazuri (cumulativ):

a) au obtinut rezultate deosebite la invatatura, respectiv au cele mai mari medii din acelasi an de studiu al unui program de studii;

b) au obtinut performante stiintifice, inovatie si brevete, activitati extracurriculare, activitati de voluntariat;

Bursa de performantã se poate acorda incepând cu anul al doilea de studii, in urma recunoasterii performantelor de catre institutiile de invatamânt superior, semestrial (fara vacanțe), dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

Cererea de acordare a bursei de performanta se poate solicita de la secretariat.

Dosarele se vor depune pâna LUNI 15 MAI 2017 la secretariatul facultatii.

Pagina de informatii a Universitatii din Oradea http://info.uoradea.ro

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS

Procedura de incasarea a taxelor

Taxele de scolarizare

Regulament de acordare a burselor

Burse studenti semestrul I

Burse studenti semestrul II

Ordin 3098 2016

Metodologie examene finalizare

Procedura elaborare lucrare finalizare studii

Prevenire plagiat

Preveniti plagiatul prin verificarea originalitatii lucrarilor dumneavoastra folosind programul: "detectareplagiat.ro".

Descarcati gratuit acest program accesand link-ul: http://detectareplagiat.ro/descarca_gratuit.php

Cazare la camine

 2016-2017

ANUNT CAZARE

CAZARI CAMINE C1

CAZARI CAMINE C2

CAZARI CAMINE C3 baieti

CAZARI CAMINE C3 fete

CAZARI CAMINE Cnou baieti

CAZARI CAMINE Cnou fete

CAZARI CAMINE Mansarda baieti

CAZARI CAMINE Mansarda fete

Tematica, Bibliografie pentru examenul de absolvire

Agricultura        Horticultura        Peisagistica        T.H.M.        T.M.E.A.Z.

 

Silvicultura        Exploatari forestiere        Prelucrarea lemnului        V.D.R.P.

 

I.S.B.E.        I.M.S.M.        F.M.S.A.S.P.        P.N.M.P.I.E.        D.D.R.A.        M.S.U.C.D.A.S.I.A.

 

I.M.A.P.A.      Zootehnie        M.U.T.A.P.

 

C.E.P.A.        T.P.P.A.        S.S.A.

 

Examenul de finalizare al studiilor universitare de licenta

2017

 

Comisii de finalizare a studiilor universitare de licenta

 

Examenul de finalizare al studiilor universitare de masterat

2017

 

Comisii de finalizare a studiilor universitare de masterat

 

Tabere studentesti

2017

 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului national Tabere studentesti 2017

Calendar Tabere Studentesti 2017

Liste studenti care se incadreaza ca studenti beneficiari ai taberelor studentesti

Liste finale cu studentii beneficiari ai taberelor studentesti

 

IN ATENTIA STUDENTILOR CARE AU SOLICITAT UN LOC IN TABARA

Beneficiaza de un loc in tabara studentii de la forma de invatamant cu frecventa, finantati de la bugetul de stat, licenta si master si sunt integralisti.

 

Comisia de selectie a studentilor care au solicitat un loc in taberele studentesti:

 

Presedinte:

            Sef lucr.dr.ec. Anca BRATA

Membri:

            Sef  lucr.dr.ing. Daniela MARELE

            Sef lucr.dr.ing. Teodora VIDICAN

            Sef  lucr.dr.ing. Cristian ONET

            Sef  lucr.dr.ing. Szilard BARTHA

            Student Andrei Marius BUTISCA