Conferences

General Presentation Study prog./Educ. plans Faculty Board Departments Facilities Research International Relations Conferences Publications Professors Information Students Information News Admission Academic Elections Competition posts

Scientific Conferences in 2017

Nr.crt.

 Denumirea manifestării

Locul

 Perioada

 Observaţii

1

Simpozionul

Gestionarea durabilă a resurselor pădurii, responsabilitate economică, socială şi culturală

Biblioteca Universității din Oradea

27 aprilie 2017

Ediția din acest an a simpozionului studențesc Gestionarea durabilă a resurselor pădurii, responsabilitate economică, socială şi culturală este focalizată asupra resurselor multiple ale pădurii și asupra exploatării lor durabile dintr-o multitudine de perspective: de la științe la artă, inclusiv arta culinară tradițională românească. Reunește studenții, pentru care pădurea este o sursă nesfârșită de cunoaștere, de frumusețe, pe cei care proiectează orizontul lor profesional într-un viitor prietenos cu mediul forestier, pe cei care încearcă să găsească soluții la crize contemporane precum poluarea, erodarea biodiversității, distrugerea habitatelor forestiere, despăduririle, pierderea ireversibilă a tradițiilor populare de armonie cu natura. Invităm pe toți cei interesați de dezbatere, de schimbul de opinii, pe cei care încurajează primii pași în știință a studenților. Organizatorii mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat și în acest an în organizarea simpozionului, colegi din departamentele Facultății de Protecția Mediului dar și pe cei de la Arte Vizuale și Facultatea de Științe. Le dorim tuturor succes!

Scientific Conferences in 2016

Nr.crt.

 Denumirea manifestării

Locul

 Perioada

 Observaţii

1

International Symposium

RISK FACTORS FOR ENVIRONMENT AND FOOD SAFETY

Faculty of Environmental Protection 4-5 november 2016

- Scientific papers selected will be published in volumes, "Annals of University of Oradea, Fascicle Environmental Protection" and "Annals of University of Oradea Fascicle Ecotoxicology, animal science and  technologies for food industry" that are accredited CNCSIS B + (international database CABI).

- Deadline for submission of papers: 16 October 2016

- Template for redaction

- Symposium Map 2016

- Article

2

Simpozionul

Gestionarea durabilă a resurselor pădurii, responsabilitate economică, socială şi culturală

Biblioteca Universității din Oradea

25 martie 2016

Simpozionul a fost inițiat de câteva cadre didactice și studenți ai Departamentului de Silvicultură și Inginerie Forestieră. Au participat și au susținut această manifestare pusă sub semnul primăverii și Lunii Pădurii, studenți și cadre didactice din cadrul departamentelor Facultății de Protecția Mediului ai Universității din Oradea dar și departamentelor de Textile-Pielărie și Management Industrial, Biologie precum și cel de Cadastru-Arhitectură.

Pornind de la ideea comunicării interdisciplinare, a stimulării cooperării între domenii și a sincretismului, pe lângă lucrările studențești prezentate ca și contribuții științifice, au fost organizate câteva expoziții tematice precum și degustarea unor preparate bazate pe darurile pădurii (siropuri și gemuri din fructe de pădure, patiserie bazată pe urzici și leurdă). Expozițiile au fost axate pe tradițiile populare în arta lemnului reflectată în unelte casnice, pe sinteza dintre ideea de reciclare și a spațiilor verzi verticale, pe reflectarea în arhitectura unor pensiuni ecologice a tradițiilor arhitecturii populare românești focalizată pe folosirea lemnului, o colecție de eșantioane de miere și nu în ultimul rând de produse cosmetice care integrează principiile active ale speciilor de plante forestiere. Au mai fost prezentate fotografii artistice realizate de studenți și fotografii științifice ale cadrelor didactice. Simpozionul s-a bucurat de o participare numeroasă și entuziastă ceea ce demonstrat că există un interes real pentru interdisciplinaritate și cooperare. Organizatorii mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat asigurând astfel reușita deplină a evenimentului și invită pe cei dornici să participe la ediția din anul viitor a simpozionului să ii contacteze.