!!! SITE-UL NOU !!!

https://protmed.uoradea.ro/nou/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea studiilor

Natural Resource

Programe studii/Planuri

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

STUDII DE LICENȚĂ

 

Programul de studiu

Planuri de

învăţământ

Forma şi

durata studiilor

 

Diplomă

Agricultură

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Controlul şi experiza produselor alimentare

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Exploatări forestiere

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Horticultură

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Peisagistică

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Ingineria prelucrării lemnului

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Silvicultură

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Tehnologia prelucrării produselor agricole

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

Zootehnie

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Zi, 4 ani

de inginer

STUDII DE MASTERAT

Programul de studiu

Planuri de

învăţământ

Durata

studiilor

Diplomă

Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

Anul I

Anul II

4 semestre

de masterand

Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice

Anul I

Anul II

4 semestre

de masterand

Tehnologii horticole moderne

Anul I

Anul II

4 semestre

de masterand

Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industria alimentară

Anul I

Anul II

4 semestre

de masterand

Ingineria mediului şi securitate în muncă

Anul I

Anul II

4 semestre

de masterand

Siguranţă şi securitate agroalimentară

Anul I

Anul II

4 semestre

de masterand
Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică

Anul I

Anul II

4 semestre

de masterand