-Noutăţi

-Selectie Erasmus+

-Comisie calitate 2016

-Raport calitate 2016

-Plan strategic 2016-2020

-Orare

-Planuri de invăţămant

-Metodologie Admitere Facultatea de Proţectia Mediului

-Procedură incasare taxe

-Taxe şcolarizare

-Tematica, Bibliografie pentru examenul de absolvire

-Examenul de licenta

-Examenul de masterat

-Burse studenţi

-Metodologie examene finalizare

-Regulament studenţi in baza ECTS

-Organigrama Facultăţii de Protecţia Mediului

-CEAQ Facultatea de Protecţia Mediului

-Tabere studentesti

-Teza de abilitare

-Prevenire plagiat