Natural Resource

Competition posts

General Presentation Study prog./Educ. plans Faculty Board Departments Facilities Research International Relations Conferences Publications Professors Information Students Information News Admission Academic Elections Competition posts

Monitorul Oficial al României nr. 402, Partea a III-a, din 28 aprilie 2015

Ghidul desfăşurării concursurilor pentru posturile didactice

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea din Oradea

Metodologie proprie de concurs a Facultăţii de Protecţia Mediului

 

Sesiunea Septembrie 2016

Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare

 

Conferentiat universitar, Poziţia 7, disciplinele: Limba straina I, II; III, IV.

Informatii    Tema    Raport

 

Departamentul de Agricultură, Horticultură

 

Conferentiat universitar, Poziţia 7, disciplinele: Irigarea culturilor I, II;  Irigarea culturilor.

Informatii    Tema    Raport

 

Departamentul de Silvicultură şi Inginerie Forestieră

 

Şef de lucrări, Poziţia 24, disciplinele: Legislatie forestiera I, II;  Drept si legislatie silvica.

Informatii    Tema    Raport

Sesiunea Ianuarie 2016

 

Departamentul de Zootehnie si Agroturism

 

Şef de lucrări, Poziţia 26, disciplinele: Anatomie, histologie, embriologie.  Ameliorarea animalelor.

 

 

Departamentul de Silvicultură şi Inginerie Forestieră

 

Şef de lucrări, Poziţia 23, disciplinele: 1. Studiul sistemelor de forţe aplicate solidului rigid. Caracterul forţelor aplicate unui solid rigid.  Teoria momentelor. 2. Rezistenţele lemnului masiv. Rezistenţa la tracţiune.