Timetables

Natural Resource

Students Information

General Presentation Study prog./Educ. plans Faculty Board Departments Facilities Research International Relations Conferences Publications Professors Information Students Information News Admission Academic Elections Competition posts

Burse

 

Burse de studiu acordate studentilor de Facultatea de Protectia Mediului 2017-2018 Sem. II

Condiții Burse de performanță Sem II 2017-18 (5.04.2018)

Informații Burse de performanță ocazionale (26.03.2018)

Criterii Bursa Internship Universitar

Anunț burse Sem. II

Regulament de acordare a burselor aprobat prin HS 32 din 19.02.2018

Burse sociale ocazionale 2017-2018 sem. I

Anunt burse ocazionale sem I

Anunt burse sociale sem I

Burse de studiu acordate studentilor de Facultatea de Protectia Mediului 2017-2018 Sem. I

Metodologia facultatii de acordare a burselor

Decizie Comisie Burse

 

ANUNT: Se pot depune dosare pentru obținerea bursei sociale ocazionale și dosare pentru obținerea bursei de performanță ocazionale până marți 29.06.2017

Burse sociale ocazionale și Burse de performanță

 

In atentia studentilor care doresc sa aplice pentru bursa de performanta

In conformitate cu Metodologia de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenti, invatamant cu frecventa incepând cu semestrul II, an universitar 2016-2017

(8.4) Bursele de performantã se pot acorda studentilor care se incadreaza in urmatoarele cazuri (cumulativ):

a) au obtinut rezultate deosebite la invatatura, respectiv au cele mai mari medii din acelasi an de studiu al unui program de studii;

b) au obtinut performante stiintifice, inovatie si brevete, activitati extracurriculare, activitati de voluntariat;

Bursa de performantã se poate acorda incepând cu anul al doilea de studii, in urma recunoasterii performantelor de catre institutiile de invatamânt superior, semestrial (fara vacanțe), dar nu mai mult de finalizarea studiilor.

Cererea de acordare a bursei de performanta se poate solicita de la secretariat.

Dosarele se vor depune pâna LUNI 15 MAI 2017 la secretariatul facultatii.

Regulament de acordare a burselor

Regulament de acordare a burselor actualizare

Abonamente O.T.L

 

Lista beneficiari reducere OTL Sem II 2017-18 (5.04.2018)

Anunț OTL Sem. II

Metodologie OTL

Decizie Comisie OTL

OTL Anunt Sem I

Tabel cuprinzand studentii care beneficiaza de reducere cu 50% la abonamentele O.T.L

Cazare

 

Liste finale cazare in Camine pentru studentii Facultatii de Protectia Mediului, 2017-18

Regulament Cadru al Universitatii din Oradea, privind cazarea in Caminele studentesti, aprobat prin Hotararea Senatului HS nr. 24 din 18.09.2017, Anexa 12

Liste provizorii cazare in Camine pentru studentii Facultatii de Protectia Mediului, 2017-18

Contestatii se pot depune la secretariatul facultatii pana marti, 26 sept. 2017, ora 10  

 

Pagina de informatii a Universitatii din Oradea http://info.uoradea.ro

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor actualizat in baza ECTS

Taxe

Procedura de incasarea a taxelor

Taxele de scolarizare

 

Tematica, Bibliografie pentru examenul de absolvire

 

Agricultura        Horticultura        Peisagistica        T.H.M.        T.M.E.A.Z.

 

Silvicultura        Exploatari forestiere        Prelucrarea lemnului        V.D.R.P.

 

I.S.B.E.        I.M.S.M.        F.M.S.A.S.P.        P.N.M.P.I.E.        D.D.R.A.        M.S.U.C.D.A.S.I.A.

 

I.M.A.P.A.      Zootehnie        M.U.T.A.P.

 

C.E.P.A.        T.P.P.A.        S.S.A.

 

Examenul de finalizare al studiilor universitare de licenta 2018

 

Ordin 3098 2016

Comisii de finalizare a studiilor universitare de licenta

Metodologie examene finalizare

Procedura elaborare lucrare finalizare studii

Prevenire plagiat

Preveniti plagiatul prin verificarea originalitatii lucrarilor dumneavoastra folosind programul: "detectareplagiat.ro"

Descarcati gratuit acest program accesand link-ul: http://detectareplagiat.ro/descarca_gratuit.php

 

Examenul de finalizare al studiilor universitare de masterat 2018

 

Comisii de finalizare a studiilor universitare de masterat

 

 

Tabere studentesti

 

Metodologie tabere studentesti

Adresa alocare tabere studentesti

Numar locuri tabere studentesti

 

IN ATENTIA STUDENTILOR CARE AU SOLICITAT UN LOC IN TABARA

Beneficiaza de un loc in tabara studentii de la forma de invatamant cu frecventa, finantati de la bugetul de stat, licenta si master si sunt integralisti.

Comisia de selectie a studentilor care au solicitat un loc in taberele studentesti:

 

Presedinte:

            Sef lucr.dr.ec. Anca BRATA

Membri:

            Sef  lucr.dr.ing. Daniela MARELE

            Sef lucr.dr.ing. Teodora VIDICAN

            Sef  lucr.dr.ing. Cristian ONET

            Sef  lucr.dr.ing. Szilard BARTHA

            Student Andrei Marius BUTISCA