Orare

Natural Resource

Informaţii studenţi

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

 

Informații generale

Anunt in atentia studentilor anului I (2020.10.01)

Program Secretariat luna august 2020 (2020.08.03)

Hotarare Senat 04/27.04.2020 privind Selectia Erasmus studenti (2020.04.29)

Afis Selectie Erasmus studenti (2020.04.29)

Program Secretariat studenți online (2020.04.15)

Program Secretariat studenți (2020.03.24)

AntreV - Calendar Grup Tinta III (2019.11.06)

AntreV - Prelungire depunere dosare Grup Tinta II (2019.11.06)

AntreV - Calendar depunere dosare (2019.11.04)

AntreV - Invitatie studenti

Parcare studenti 2019_2020 (2019.10.15)

Program cu studenții luna august 2019 (2019.07.29)

Pagina de informatii a Universitatii din Oradea http://info.uoradea.ro

 

Programarea examenelor

Agricultura I    Agricultura II    Agricultura III    Agricultura IV

Horticultura I    Horticultura II    Horticultura III    Horticultura IV

Peisagistica I    Peisagistica II    Peisagistica III    Peisagistica IV

THM I    THM II

TMEAZ I    TMEAZ II

Silvicultura I    Silvicultura II    Silvicultura III    Silvicultura IV

Exploatari forestiere I    Exploatari forestiere II    Exploatari forestiere III    Exploatari forestiere IV

Ingineria prelucrarii lemnului I    Ingineria prelucrarii lemnului II    Ingineria prelucrarii lemnului III    Ingineria prelucrarii lemnului IV

V.D.R.P. I    V.D.R.P. II

I.S.B.E. I    I.S.B.E. II    I.S.B.E. III    I.S.B.E. IV

I.M.S.M. I    I.M.S.M. II

M.S.U.C.D.A.S.I.A. I    M.S.U.C.D.A.S.I.A. II

I.M.A.P.A. I    I.M.A.P.A. II    I.M.A.P.A. III    I.M.A.P.A. IV

Zootehnie I    Zootehnie II    Zootehnie III    Zootehnie IV

M.U.T.A.P. I    M.U.T.A.P. II

C.E.P.A. I    C.E.P.A. II    C.E.P.A. III    C.E.P.A. IV

T.P.P.A. I    T.P.P.A. II    T.P.P.A. III    T.P.P.A. IV

S.S.A. I    S.S.A. II

Activitate didactică curentă

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza ECTS_2018_2019_2020_2021 (2021.01.22)

Metodologia de examinare si notare a studentilor (2021.01.22)

ECTS_2018_2019_2020_2021 (2021.01.22)

Completare ECTS 2020 (2021.01.22)

Completare ECTS 2018 (2021.01.22)

Burse

Anul universitar 2020-21

Burse sem. II final (2021.26.04.)

Termen de contestatii 22.04-23.04.2021 ora 10:00

Burse sem. II (2021.22.04.)

Regulament burse 2020-2021  (2021.02.24)

Anunt bursa performanta semestrul II  (2021.02.24)

Anunt bursa performanta ocazionala  (2021.02.24)

Anunt bursa sociala  (2021.02.24)

Acte necesare bursa sociala art 16  (2021.02.24)

Anexa 3  (2021.02.24)

Anexa 4  (2021.02.24)

Burse sem. I final  (2020.11.11)

Burse sem. I  (2020.11.06)

Anunt burse (2020.10.08)

Calendar burse (2020.10.08)

Salariul de baza minim net la nivel natioanal 2020 (2020.10.08)

Art.16 Acte bursa sociala (2020.10.08)

Cerere de acordare bursa sociala/performanta - Anexa 3 (2020.10.08)

Declaratie de venituri - Anexa 4 (2020.10.08)

Regulament de acordare a burselor aprobat prin HS 32 din 19.02.2018 (2020.10.08)

 

Abonamente O.T.L

 

Anul universitar 2018-19

Decontare OTL Sem. I 2018-19 (2018.12.14)

OTL Sem I 2018-19 (2018.11.02)

Anunt OTL Sem. I (2018.10.05)

Metodologie OTL (2018.10.05)

 

Cazare

Anul universitar 2020-2021

Anunt Cazare sem 2 (2021.02.17)

Cerere cazare (2021.02.17)

Lista finala cazari (2020.09.26)

Anunt cazari (2020.09.24)

Locuri cazare FPM (2020.09.24)

Lista provizorie cazari (2020.09.24)

Contestațiile se pot depune până la data de 25.09.2020 ora 10 la Decanatul Facultății de Protecția Mediului

Calendar cazari (2020.09.15)

Regulament-Cadru al Universitatii din Oradea privind cazarea in Caminele studentesti, 2020 (2020.09.26)

 

Taxe

 

Anul universitar 2020-21

Taxe reduceri, scutiri (2020.10.06)

Anunt reducere, scutire taxa 2020-2021 (2020.10.06)

Declaratie venituri Anexa_10 (2020.10.06)

Cerere_scutire_reducere_taxa_Anexa_11 (2020.10.06)

Procedura taxe 2019, 2020, 2021 (2020.10.06)

Taxe licenta 2020-2021 (2020.10.06)

Taxe master 2020-2021 (2020.10.06)

Tematica, Bibliografie pentru Examenul de absolvire

 

Agricultura        Horticultura        Peisagistica        T.H.M.        T.M.E.A.Z.

 

Silvicultura        Exploatari forestiere        Prelucrarea lemnului        V.D.R.P.

 

I.S.B.E.        I.M.S.M.        F.M.S.A.S.P.        P.N.M.P.I.E.        D.D.R.A.        M.S.U.C.D.A.S.I.A.

 

I.M.A.P.A.      Zootehnie        M.U.T.A.P.

 

C.E.P.A.        T.P.P.A.        S.S.A.

 

Examenul de finalizare al studiilor universitare de licenta si de masterat

 

Anul universitar 2019-20

Procedura operationala privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor (2020.06.02)

Regulament de organizare si desfasurare a  examenului de finalizare a studiilor (2020.06.02)

Anexa la Regulamentul de  organizare si desfasurare a  examenului de finalizare a studiilor (2020.06.02)

 

Comisii de finalizare a studiilor universitare de licenta (2020.05.29)

Comisii de finalizare a studiilor universitare de masterat (2020.05.29)

Comisia de finalizare a studiilor de licenta pentru absolventii Universitatii de Vest ”Vasile Goldis” din Arad (2020.06.02)

 

Prevenire plagiat

Preveniti plagiatul prin verificarea originalitatii lucrarilor dumneavoastra folosind programul: "detectareplagiat.ro"

Descarcati gratuit acest program accesand link-ul: http://detectareplagiat.ro/descarca_gratuit.php

 

 

 

Tabere studentesti

 

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti (2019.04.22)

 

IN ATENTIA STUDENTILOR CARE AU SOLICITAT UN LOC IN TABARA

Beneficiaza de un loc in tabara studentii de la forma de invatamant cu frecventa, finantati de la bugetul de stat, licenta si master, si sunt integralisti.

 

Programe de mobilitati studenti

 

Anul universitar 2019-2020

Rezultate selectie Erasmus+ studenti (2020.05.17)