Indicatori

01/10/19

Home
Obiectiv 1
Obiectiv 2
Obiectiv 3
Obiectiv 4
Obiectiv 5
Obiectiv 6
Obiectiv 7

 

       Scopul acestui proiect este infiintarea unui laborator, care sa faciliteze dezvoltarea la studenti, masteranzi si doctoranzi a cunostintelor si deprinderilor necesare pentru evaluarea si managementul stresului indus la plante, de schimbarile climatice. Laboratorul va putea furniza informatii privind valoarea economic si biologica a unor cultivari pe baza analizei markerilor de stress si a studiului in camp a potentialului economic. Principalii indicatori de realizare ai proiectului sunt:

1.Transformarea spatiului existent intr-un laborator modern  cu incaperi dedicate unor activitati specifice care sa indeplineasca cerintele impuse de un nivel avansat de cercetare si instruire.

2.Calificarea personalului didactic si a studentilor in operarea echipamentelor, prin asigurarea de cursuri de instruire oferite de personal specializat de la furnizorii echipamentelor.

3.Cresterea competitivitatii activitatii de cercetare si instruire.

4.Crearea unei baze de date si imagini cu genofondul studiat.

5.Infiintarea unei banci de gene pentru specii pomicole termofile.

6.Crearea unui site web al laboratorului didactic experimental.

7.Internationalizarea activitatii laboratorului prin atragerea de cercetatori straini precum si inscrierea in sistemul ERRIS.

Home | Obiectiv 1 | Obiectiv 2 | Obiectiv 3 | Obiectiv 4 | Obiectiv 5 | Obiectiv 6 | Obiectiv 7

Copyright  2018:
Design
: Mircea Curila
This site was last updated 11.20.2018