Prezentare generală
Programe studii/Planuri
Conducerea facultăţii
Departamente
Baza materială
Cercetare
Conducere doctorat
Relaţii internaţionale
Conferinţe
Publicaţii
Informaţii profesori
Informaţii studenţi
Noutăţi
Admitere
Alegeri academice
Concurs posturi
S.S.M. & P.S.I.

Facultatea de Protecţia Mediului

 

 

     

            Facultatea de Protecţia Mediului din Oradea, prima facultate de acest fel din România, a fost înființată în anul universitar 1993-1994. Facultatea de Protecţia Mediului este o facultate de stat, fiind una din cele mai dinamice şi puternice facultăţi dintre cele 15 care funcţionează în cadrul Universităţii din Oradea.

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea septembrie 2017:

 

Calendar Licenta:

• 04 - 17 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor

• 18 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor

Lista provizorie a candidatilor declarati admisi, Studii de licenta, Sesiunea Septembrie 2017

Locul ocupat prin concurs la admitere trebuie confirmat. Locurile neconfirmate in termenul stabilit vor fi declarate vacante.

• 18 - 21 septembrie 2017 - confirmarea locului

• 22 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

Calendar Master:

• 04 septembrie - 16 septembrie ora 12 - înscrierea candidaţilor la programele de studii Tehnologii Horticole Moderne (THM), Tehnologii Moderne în exploatațiile Agricole și Zootehnice (TMEAZ), Managementul Unităților de Turism și Alimentație Publică (MUTAP)

• 16 septembrie ora 13 – proba orală doar pentru candidații înscriși la programele universitare de masterat THM, TMEAZ și MUTAP

• 04 septembrie - 17 septembrie ora 12 - înscrierea candidaţilor la programele de studii Valorificarea Durabilă a Resurselor Pădurii (VDRP), Siguranță și Securitate Agroalimentară (SSA), Ingineria Mediului și Securitate în Muncă (IMSM), Managementul Situațiilor de Urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară (MSU)

• 17 septembrie ora 13 – proba orală doar pentru candidații înscriși la programele universitare de masterat VDRP, SSA, IMSM și MSU

• 18 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor

Lista provizorie a candidatilor declarati admisi, Masterat, Sesiunea Septembrie 2017

Locul ocupat prin concurs la admitere trebuie confirmat. Locurile neconfirmate in termenul stabilit vor fi declarate vacante.

• 18 - 21 septembrie 2017 - confirmarea locului

• 22 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina Admitere sau/si pagina de FaceBook:  'Facultatea de Protecţia Mediului din Oradea'

 

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea iulie 2017:

• 11 iulie - 23 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor

• 24 iulie 2017 – proba orală doar pentru candidații înscriși la programele universitare de masterat

25 iulie 2017 - afişarea rezultatelor

• 26 iulie – 30 iulie 2017 - confirmarea locului

31 iulie 2017 - afişarea listelor finale, la sediul Facultatii si mai jos

Lista definitiva a candidatilor declarati admisi, Studii de licenta, Sesiunea Iulie 2017

Lista definitiva a candidatilor declarati admisi, Masterat, Sesiunea Iulie 2017

Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina Admitere

 

Informaţii de contact

Adresa

        b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

Telefon

        0259408440

        0259408277

Fax

        0259416274

Poşta electronică

        protmed@uoradea.ro