Orare

Agricultură        Horticultură        Peisagistică        T.H.M.        T.M.E.A.Z.

 

Silvicultură        Exploatări forestiere        Prelucrarea lemnului        V.D.R.P.

 

I.S.B.E.        I.M.S.M.        M.S.U.C.D.A.S.I.A

 

I.M.A.P.A.        Zootehnie        M.U.T.A.P.

 

C.E.P.A.        T.P.P.A.        S.S.A.