Back to Top

Relații internaționale

Colaborări internaţionale

Facultatea de Protecţia Mediului este participant activ încă de la înfiinţare la numeroase colaborări interne şi internaţionale pe care le-a dezvoltat cu succes, îndeosebi în ultimii ani.

În agenda colaborărilor internaţionale ale Facultăţii de Protecţia Mediului din Oradea figurează o listă mai largă de institute de învăţământ superior şi de cercetare de specialitate, printre care amintim cele mai importante:

Acordul de colaborare semnat la Facultatea de Studii Europene şi Dezvoltare Regională Nitra din Slovacia, unde delegaţia Facultăţii de Protecţia Mediului a participat la întîlnirea cu membrii Consorţiului a 28 Universităţi Agricole din Europa, deschide noi perspective în colaborarea instituţională şi participarea Universităţii noastre la procesul de modernizare a învăţământului agricol eutropean, aplicarea unor metode noi de predare şi schimbul internaţional de studenţi şi cadre didactice. Universitatea noastră este prima instituţie românească de învăţământ superior, care a fost invitată pentru a participa la activitatea Consorţiului, al cărui program de colaborare va cuprinde activităţi de cercetare comune, elaborarea unor manuale universitare la nivel internaţional, instruiri reale şi virtuale pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi la Universităţile Consorţiului. Această colaborare vizează în principal domeniile inginerie agricolă, horticultură şi arhitectură peisageră, agrobiologie şi resurse de hrană, biotehnologii şi resurse alimentare, studii europene şi dezvoltare rurală.

Convinşi de faptul, că aceste colaborări internaţionale ne vor fi utile în pregătirea cadrelor didactice, a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor noştri, în procesul integrării cu succes a activităţii educaţionale din Universitatea şi Facultatea noastră, prin asigurarea standardelor de calitate ale sistemului de învăţământ universitar propriu ţărilor membre ale Uniunii Europene, dorim să umplem cu conţinut real Convenţiile şi Acordurile de colaborare semnate cu partenerii din străinătate.