!!! SITE-UL NOU !!!

https://protmed.uoradea.ro/nou/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural Resource

Baza materială

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

Laboratoare şi centre de practică

Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea dispune de spaţiu şi dotări corespunzătoare desfăşurării procesului de învăţământ. Facultatea are o construcţie relativ noua, suficient de spaţioasă. Chiar dacă dotarea nu este la un nivel mondial, în facultatea noastră sunt condiţii pentru realizarea învăţământului şi cercetării în domenii de largă anvergură ştiinţifică. Dotarea din ultimii ani cu aparatură de calcul performantă şi achiziţia unor aparate şi instalaţii a revigorat activitatea de cercetare ştiinţifică si didactică a studenţilor. Întreaga activitate didactică de formare, specializare şi de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul a 35 laboratoare şi în contextul specializat al unor staţiuni şi centre de practică:

  • Staţiunea de cercetare şi dezvoltare pomicolă care aparţine Universităţii din Oradea din anul 2004 şi este situată la poalele Dealului Viilor, strada D. Bolintineanu. Această staţiune deţine mai multe laboratoare şi plantaţii pomicole destinate cercetării şi practicii studenţilor de la specializările de profil.
  • Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă S.C.D.A. Oradea a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Tehnice Bucureşti, situată pe calea Aradului la numai 1 km de localitatea Oradea, unde îşi desfăşoară activitatea specializările de Agronomie şi Industrie alimentară şi Agroturism.
  • Ferma zootehnică Sânmartin situată la 2 km de Oradea şi destinată studenţilor de la specializările Zootehnie
  • Centrul de practică Băile 1 Mai care deţine o clădire cu laboratoare în curs de modernizare pentru specializarea Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice.
  • Centrul de practică Carei din Jud. Satu-Mare pentru specializările Agricultură, Horticultură, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole care cuprinde săli de curs şi teren pentru cercetare agricolă.
  • Centrul de practică Gurahonţ din jud. Arad care deţine un parc dendrologic cu peste 2000 de specii de arbori şi arbuşti, dintre care 50 sunt specii unice în lume. Numele parcului este dat după fondatorul lui, inginer Eusebiu Ştefan. Suprafaţa parcului este de 7 ha şi se poate semnala si existenţa unui lac de 0,80 ha, populat cu specii de peşte de apă dulce, destinat studenţilor din cadrul specializărilor Silvicultură, Exploatări forestiere şi Ingineria Mediului.
  • Centrul de practică din str. Pitagora, Oradea care este destinat studenţilor de la specializarea Prelucrarea lemnului şi care dispune de un atelier de tâmplărie şi laboratoare de profil.
  • Centrul de cercetare ştiinţifică a factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi mediul înconjurător cu laboratoarele specifice domeniilor, dotate prin Proiectul MEC nr.81/2006 în valoare de 1 milion Euro.

Biblioteci

Studenţii pot beneficia de Biblioteca Facultăţii de Protecţia Mediului din incinta clădirii care ocupa un spaţiu larg, cu sală mare de lectură, sală de împrumut şi de documentare. Aceasta este dotată cu cărţi, manuale şi un bogat depozit de reviste ştiinţifice.

Alte biblioteci importante din oraş sunt:

  • Biblioteca centrală universitară a Universităţii din Oradea, str. Universităţii, nr.5. unde accesul la serviciile oferite se face pe baza permisului de intrare, eliberat şi vizat de către Biroul de permise. Actele necesare pentru studenţi sunt: carnetul de student vizat, buletin de identitate şi o fotografie tip buletin. Permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi se vizează în fiecare an universitar. Pentru mai multe informaţii despre bibliotecă şi modul de funcţionare al acesteia puteţi accesa site-ul universităţii. (www.uoradea.ro)
  • Biblioteca Judeţeană ”Gheorghe Şincai”, situată în strada Armatei Române nr. 1/A, telefon: 0259-431257, 0359-800363, 0359-800368. Program cu publicul: Luni–Vineri: 08.00–19.00, Sâmbătă: închis.