Natural Resource

Concurs posturi

Prezentare generală Programe studii/Planuri Conducerea facultăţii Departamente Baza materială Cercetare Conducere doctorat Relaţii internaţionale Conferinţe Publicaţii Informaţii profesori Informaţii studenţi Noutăţi Admitere Alegeri academice Concurs posturi S.S.M. & P.S.I.

Sesiunea Ianuarie  2020

 

 

Departamentul de Silvicultură şi Inginerie Forestieră, Conferențiar, Poziția 5, disciplinele: Dendrologie I, Dendrologie II, Structuri din lemn

Informatii    Tema    Raport

Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare, Profesor, Poziţia 2, disciplinele: Aditivi și ingrediente în industria alimentară, Factori de impact asupra calității materiilor prime, Inocuitatea produselor alimentare

Informatii    Tema    Raport

Calendar desfășurare Concurs posturi didactice vacante pentru anul universitar 2019-20.

Departamentul de Zootehnie si Agroturism, Şef de lucrări, Poziţia 28, disciplinele: Ameliorarea animalelor I, II, Genetică II.

Informatii    Tema    Raport

 

 

 

Monitorul Oficial al României nr. 402, Partea a III-a, din 28 aprilie 2015

Ghidul desfăşurării concursurilor pentru posturile didactice

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea din Oradea

Metodologie proprie de concurs a Facultăţii de Protecţia Mediului

 

 

Sesiunea Septembrie 2016

Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare

 

Conferentiat universitar, Poziţia 7, disciplinele: Limba straina I, II; III, IV.

Informatii    Tema    Raport

 

Departamentul de Agricultură, Horticultură

 

Conferentiat universitar, Poziţia 7, disciplinele: Irigarea culturilor I, II;  Irigarea culturilor.

Informatii    Tema    Raport

 

Departamentul de Silvicultură şi Inginerie Forestieră

 

Şef de lucrări, Poziţia 24, disciplinele: Legislatie forestiera I, II;  Drept si legislatie silvica.

Informatii    Tema    Raport

Sesiunea Ianuarie 2016

 

Departamentul de Zootehnie si Agroturism

 

Şef de lucrări, Poziţia 26, disciplinele: Anatomie, histologie, embriologie.  Ameliorarea animalelor.

 

 

Departamentul de Silvicultură şi Inginerie Forestieră

 

Şef de lucrări, Poziţia 23, disciplinele: 1. Studiul sistemelor de forţe aplicate solidului rigid. Caracterul forţelor aplicate unui solid rigid.  Teoria momentelor. 2. Rezistenţele lemnului masiv. Rezistenţa la tracţiune.