Organizarea studiilor

  STUDII UNIVERSITARE

  În cadrul învăţământului de lungă durată, facultatea noastră este structurata în patru ani de studii universitare pentru specializările: Agricultură, Ingineria produselor alimentare, Exploatări forestiere, Horticultură, Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice, Peisagistică, Prelucrarea lemnului, Silvicultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Zootehnie.

  Învăţământul de lungă durată se finalizează prin Examen de diplomă, care cuprinde două probe, promovarea acestui examen conferind absolventului titlul de inginer.

  STUDII POSTUNIVERSITARE

  Absolvenţii cu diplomă de licenţă îşi pot continua pregătirea în cadrul programului de Masterat. Direcţiile de specializare oferite de facultatea noastră sunt: Managementul exploataţiilor agricole şi creşterii animalelor, Tehnologii moderne de producere şi prelucrare a produselor agroalimentare în contextul siguranţei consumatorilor, Securitatea utilizării substanţelor cu potenţial toxic în producerea şi prelucrarea produselor horticole, Tehnologii moderne în exploataţiile horticole şi arhitectura peisajeră, Tehnici de refacere ecologică din perspectiva dezvoltării regionale şi agroturistice, Igiena mediului, securitatea alimentară şi sănătate publică în contextul noii legislaţii de mediu, Managementul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii, Valorificarea durabilă a resurselor pădurii, Tehnologii moderne în exploatările forestiere în conformitate cu legislaţia silvică, Optimizarea dezvoltării cinegetice şi salmonicole în sectroul silvic în contextul prevenirii bolilor cu caracter infecto-contagios.

  Programul de Masterat este deschis tuturor absolvenţilor cu diplomă de licenţă obţinută la o instituţie de învăţământ superior acreditată. Admiterea la Masterat se face prin concurs de admitere cu probe scrise la două discipline de specialitate, propuse de secţia de specializare.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Date de contact

  Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

  Telefon:

  +40 259 408 440 - Decanat

  Poșta electronică

  protmed@uoradea.ro

  secretariatprotectiamediului@gmail.com