Departamente

Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea are o echipă formată din cadre didactice atestate de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

În facultatea noastră există cinci departamente individualizate prin disciplinele din programul de învăţământ pe care le susţin şi prin domeniul de interes ştiinţific al personalului didactic.

Departamentul de Agricultură şi Horticultură

Departamentul de Agricultură – Horticultură are 18 cadre didactice care asigură cursurile de: Botanică, Baza energetică şi maşini agricole, Pedologie, Genetică, Fiziologia plantelor, Fitopatologie, Agrochimie, Agrotehnică, Ecologie şi Protecţia Mediului, Entomologie, Fitotehnie. Pomicultură, Legumicultură, Viticultură, Management, Marketing, Producerea şi păstrarea furajelor, Ameliorarea plantelor, Irigarea culturilor, Contabilitate agricolă, Floricultură, Pomologie, Oenologie, Arboricultură, Ampelografie, Geometrie descriptivă şi perspectivă, Construcţii în peisagistică, Estetica mediului ambiant, Principii de proiectare a spaţiilor verzi, Proiectare peisagistică, Proiectarea spaţiilor verzi asistată pe calculator, Design în peisagistică, Amenajarea teritoriului şi urbanism, Artă florală, Remodelare peisagistică, Restaurarea parcurilor şi grădinilor.

Departamentul de Ingineria Mediului

În cadrul departamentului își desfășoară un număr de 20 de cadre didactice care asigură următoarele discipline: Matematici speciale, Fizică generală, Geometrie descriptivă și desen tehnic, Chimie generală, Tehnologia informației, Surse de energie nepoluante, Biometeorologie și climatologie, Limbi străine, Biochimie, Biofizică, Mecanica fluidelor, Microbiologie, Topografie, Ecologie generală, Microbiologia deșeurilor, Calitatea vieții și a mediului, Ecologia așezărilor umane, Biotehnologii, Amenajarea complexă a mediului, Aparate și sisteme de măsură și control, Dezvoltare durabilă, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, Fizica atmosferei, Ingineria sistemelor biotehinice, Hidrochimie și poluarea apei, Hidrologie și hidrogeologie, Chimie analitică și analiză instrumentală, Controlul poluării mediului, Gospodărirea apelor, Chimia mediului, Pedologie şi poluarea solului, Monitoringul mediului, Poluarea aerului, Tehnologii de protecţia apei, Surse de radiaţii şi tehnici de protecţie, Știința solului, Poluarea fonică, Ecotoxicologie, Tehnologii de protecția aerului, Practică, Ingineria sistemelor ecologice, Poluarea generata de procesarea produselor, Politici și legislație de mediu, Tehnologii de protecţia solului, Depozitarea și reciclarea deșeurilor, Managementul mediului, Bonitarea terenurilor, Igiena mediului înconjurător, Întocmirea studiilor de impact și bilanț de mediu, Tehnologii de prelucrare a produselor agroalimentare și impactul lor ecologic, Audit de mediu, Elemente de electrochimie și coroziune, Analiza și sinteza proceselor tehnologice, Practica pentru elaborarea lucrării de licenţă.

Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare

Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare cuprinde un număr de 32 cadre didactice care asigură cursurile de: algebră liniară, geometrie analitică şi dierenţială, anatomie animala, economie agroalimentara, microbiologie generală, microbiologie speciala, biologie celulară, biochimia, tehnici de analiză senzorială, aparate şi sisteme de măsură şi control, materii prime animale, management agroalimentar, operatiuni unitare în industria alimentară, chimie coloidală, chimia analitică şi analiza industrială, biotehnologii alimentare, materii prime vegetale, controlul şi depozitarea materiilor prime în industria alimentară, igiena unitatilor agroalimentare, aditivi alimentari, principii şi metode de conservare a produselor alimentare, principiile nutriţiei umane, tehnologii generale în industria alimentară, marketing alimentar, comunicare şi relaţii publice, zoonoze, tehnologii fermentative, tehnologia uleiului şi a margarinei, tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase, proiectarea unei linii tehnologice în industria alimentară, tehnologia laptelui, tehnologia prelucrării produselor piscicole, controlul sanitar-veterinar al alimentelor, tehnica frigului in industria alimentara, toxicologia produselor agroalimentare, tehnologii generale în industria alimentară, contaminanţi fizico - chimici în produselor agroalimentare, ambalaje şi design în industria alimentară, analiza riscului în industria alimentară, controlul calităţii pe flux tehnologic, controlul şi analiza cărnii şi a produselor din carne, ouă şi peşte, controlul şi analiza calităţii laptelui şi a produselor lactate, controlul tehnologic al materiilor prime animale, controlul şi analiza calităţii produselor fermentate, politici şi strategii globale de securitate alimentară, controlul şi analiza cărnii, a produselor de morărit şi panificaţie, zahăr şi produse zaharoase, poluanţi generaţi de industria agroalimentare, bolile produselor vegetale depozitate, utilaje in industria alimentara.

Departamentul de Silvicultură şi Inginerie forestieră

Are un număr de 26 cadre didactice care asigură cursurile de: Botanică, Zoologie generală şi sistematică, Topografie, Meteorologie, Ecologie, Fitopatologie, Entomologie, Mecanica, Pedologie, Dendrologie, Biostatistică, Teledetecţie şi cadastru forestier, Silvicultură, Dendrometrie, Genetică şi ameliorarea arborilor, Împăduriri, Exploatări forestiere, Transporturi forestiere, Construcţii forestiere, Arboricultură ornamentală, Amenajarea spaţiilor verzi, Prelucrarea primară a lemnului, Mecanizarea lucrărilor silvice, Studiul lemnului, Cultura vânatului, Staţiuni forestiere, Monitoring forestier, Amenajarea pădurii, Corectarea torenţilor, Amelioraţii silvice, Drumuri forestiere, Tehnologia exploatării lemnului, Funiculare forestiere, Bazele producţiei lemnului, Rezistenţa materialelor, Protecţia, încleierea şi finisarea lemnului, Aşchiere şi scule aşchietoare, Structuri din lemn, Tratamente termice, Proiectarea, fabricarea şi fiabilitatea mobilei, Tehnologia produselor finite, Tehnologia cherestelei, Ecologie şi protecţia mediului industrial,  Construcţii din lemn, Toleranţe şi control dimensional în IL, Maşini şi agregate în industria lemnului, Mobilier din lemn pentru amenajarea spaţiilor verzi, Tehnologia produselor aglomerate, Proiectarea asistata a produselor din lemn,Tehnica comenzii numerice în IL, Exploatarea maşinilor şi utilajelor.

Departamentul de Zootehnie şi Agroturism

Cuprinde un număr de 31 cadre didactice care asigură cursurile următoare: Anatomie, histologie şi embriologie, Agricultură generală, Biologie celulara, Producerea şi conservarea furajelor, Microbiologie, Fiziologie animală, Genetică animală, Reproducţie animală, Construcţii zootehnice, Maşini şi instalaţii zootehnice, Apicultură, sericicultură, Zooigienă, Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Ameliorarea animalelor, Patologie şi tehnici sanitar-veterinare, Cunicultură, animale de blană şi vânat, Creşterea cabalinelor, Etologie, acvacultură, Creşterea suinelor, Creşterea păsărilor, Creşterea bovinelor, Creşterea ovinelor şi caprinelor, Procesarea produselor alimentare, de origine animală, Contabilitate şi analiză economico-financiară, Marketing, Zooeconomie, Economie generală, Microbiologie generală, Tehnologia creşterii animalelor, Turism şi agroturism internaţional, Limba engleză, Economie şi dezvoltare rurală, Geografia resurselor agroturistice, Drept comercial, Tehnologii de cultură a plantelor de câmp şi horticole, Nutriţie umană, Gastrotehnie şi tehnica servirii, Tehnici hoteliere, Tehnologia prelucrării produselor vegetale, Management, Contabilitate, Tehnologia prelucrării produselor animale, Ecotoxicologia mediului, Controlul sanitar-veterinar al alimentelor, Boli transmisibile de la animale la om, Ecologie şi protecţia mediului, Gestiunea unităţilor turistice, Tehnici de negociere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimele actualizări

31 January 2023
31 January 2023
10 January 2023
10 January 2023

Date de contact

Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

Telefon:

+40 259 408 440 - Decanat

Poșta electronică

protmed@uoradea.ro

secretariatprotectiamediului@gmail.com

Please publish modules in offcanvas position.