Departamente

  Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea are o echipă formată din cadre didactice atestate de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

  În facultatea noastră există cinci departamente individualizate prin disciplinele din programul de învăţământ pe care le susţin şi prin domeniul de interes ştiinţific al personalului didactic.

  Departamentul de Agricultură şi Horticultură

  Departamentul gestionează 3 programe universitare de licență: Agricultură, Horticultură, Peisagistică și 2 programe universitare de master: Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice, Tehnologii horticole moderne

  Misiunea Departamentului de Agricultură și Horticultură este de a pregăti studenții pentru a deveni specialiști în domeniul agriculturii și horticulturii, cu un accent deosebit pe protecția mediului și practici sustenabile. Departamentul abordează aspecte cheie precum conservarea resurselor naturale, promovarea biodiversității, utilizarea durabilă a terenurilor agricole și gestionarea eficientă a resurselor de apă.

  Planul de învățământ gestionat de Departamentul de Agricultură și Horticultură include un set de cursuri și module specializate în domenii precum: practici agricole sustenabile, protecția plantelor, agroecologie, horticultura ecologică și gestionarea eficientă a resurselor de apă. Studenții beneficiază de o combinație echilibrată între teorie și aplicații practice, prin intermediul laboratoarelor, proiectelor de cercetare și stagiilor de practică.

  Departamentul de Agricultură și Horticultură colaborează cu alte departamente și centre de cercetare din cadrul instituțiilor de învățământ superior, precum și cu organizații și agenții guvernamentale și non-guvernamentale, pentru a dezvolta soluții inovatoare și eficiente pentru problemele din domeniul agricol și horticol. Cercetarea este un pilon important al departamentului, cu accent pe dezvoltarea de practici agricole durabile și identificarea soluțiilor pentru conservarea mediului.

  Absolvenții departamentului sunt pregătiți să lucreze în diverse domenii, cum ar fi: administrația publică, organizațiile agricole și horticole, firmele de consultanță în agricultură și horticultură, și în cercetarea științifică. Ei pot ocupa poziții precum: ingineri agricoli, horticultori, peisagiști, specialiști în protecția plantelor sau în managementul resurselor naturale și experți în practici agricole sustenabile.

  Departamentul de Ingineria Mediului

  Departamentul gestionează un program de studii universitare de licență: Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice și 2 programe de studii universitare de master: Ingineria mediului și securitate în muncă, Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară.

  Misiunea Departamentului de Ingineria Mediului este de a pregăti studenții pentru a deveni specialiști în soluționarea problemelor legate de mediu, într-un mod integrat și sustenabil. Departamentul abordează aspecte cheie precum protecția resurselor naturale, impactul schimbărilor climatice, prevenirea și controlul poluării, gestionarea deșeurilor și dezvoltarea durabilă.

  Planul de învățământ gestionat de Departamentul de Ingineria Mediului include un set de cursuri și module specializate în domenii precum: gestionarea resurselor naturale, evaluarea impactului asupra mediului, tehnologii de reducere a poluării și reconstrucție ecologică a zonelor afectate și respectiv sisteme de management integrat al mediului. Studenții beneficiază de o îmbinare ideală între teorie și aplicații practice, prin intermediul laboratoarelor, proiectelor de cercetare și stagiilor de practică.

  Departamentul de Ingineria Mediului colaborează, cu alte departamente și centre de cercetare din cadrul instituțiilor din învățământ superior, precum și cu organizații și agenții guvernamentale și non-guvernamentale, naționale și internaționale, în vederea dezvoltării de soluții eficiente și inovative pentru problemele mediului. Cercetarea este un pilon important al departamentului, cu accent pe evaluarea impactului asupra mediului, dezvoltarea tehnologiilor curate și identificarea soluțiilor pentru dezvoltare durabilă.

  Absolvenții departamentului sunt pregătiți să lucreze în diverse domenii, cum ar fi: administrația publică, organizații guvernamentale și non-guvernamentale, societăți comerciale și consultanță de specialitate în domeniul mediului. Ei pot ocupa poziții precum: ingineri de mediu, specialiști în managementul resurselor naturale, experți în politici de mediu sau în domeniul dezvoltării sustenabile și în cercetarea științifică.

  Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare

  Departamentul gestionează 2 programe de studii universitare de licență: Controlul și expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole și un program universitar de master: Siguranță și securitate agroalimentară.

  Misiunea Departamentului de Ingineria Produselor Alimentare este de a pregăti studenții pentru a deveni specialiști în producția alimentară, dezvoltarea de produse alimentare inovatoare și asigurarea siguranței alimentare. Departamentul abordează aspecte legate de procesele tehnologice, calitatea alimentelor, formularea produselor alimentare și optimizarea aspectelor nutriționale, ținând cont de cerințele consumatorilor și de normele legislative.

  Planurile de învățământ gestionate de Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare include un set de cursuri și module specializate în domenii precum chimia și biochimia alimentelor, microbiologia alimentelor, procesele de conservare și pasteurizare, tehnologia produselor lactate, tehnologia cărnii, tehnologia panificației, ingineria ambalajelor alimentare și analiza senzorială a produselor alimentare. Studenții beneficiază de o combinație de teorie și aplicații practice, prin intermediul laboratoarelor, proiectelor de cercetare și stagii în industria alimentară.

  Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare colaborează, de obicei, cu alte departamente și centre de cercetare din cadrul instituției de învățământ superior, precum și cu companii alimentare și organizații de reglementare, pentru a dezvolta și aplica tehnologii și inovații în domeniul alimentar. Cercetarea este un aspect esențial al departamentului, cu accent pe îmbunătățirea proceselor de producție, dezvoltarea de produse alimentare funcționale și siguranța alimentară.

  Absolvenții departamentului sunt pregătiți să lucreze în diverse sectoare ale industriei alimentare, cum ar fi producția alimentară, dezvoltarea de produse alimentare, controlul calității și asigurarea siguranței alimentare. Ei pot ocupa poziții precum ingineri de proces, tehnologi alimentari, cercetători în domeniul alimentar, experți în asigurarea calității sau consultanți în industria alimentară.

  Departamentul de Silvicultură şi Inginerie forestieră

  Departamentul gestionează 3 programe de studii universitare de licență: Silvicultură, Exploatări forestiere, Ingineria prelucrării lemnului și un program de studii universitare de master: Valorificarea durabilă a resurselor.

  Misiunea Departamentului de Silvicultură și Inginerie Forestieră este de a pregăti studenții pentru a deveni specialiști în gestionarea, protecția și valorificarea resurselor forestiere într-un mod sustenabil. Departamentul abordează aspecte cheie precum conservarea pădurilor, gestionarea ecosistemelor forestiere, planificarea și administrarea resurselor forestiere, tehnologii de exploatare forestieră și utilizarea durabilă a lemnului.

  Planurile de învățământ gestionate de Departamentul de Silvicultură și Inginerie Forestieră include un set de cursuri și module specializate în domenii precum ecologie forestieră, botanică forestieră, silvicultură practică, tăieri forestiere, ingineria regenerării forestiere, inventarierea și evaluarea resurselor forestiere, tehnologii de prelucrare a lemnului și utilizarea forestieră durabilă. Studenții beneficiază de o combinație de teorie și aplicații practice, prin intermediul excursiilor în teren, practicilor în pădure și proiectelor de cercetare.

  Departamentul de Silvicultură și Inginerie Forestieră colaborează, de obicei, cu alte departamente și centre de cercetare din cadrul instituției de învățământ superior, precum și cu autorități forestiere, organizații non-guvernamentale și companii mici și mijlocii din industria forestieră și a prelucrării lemnului, pentru a dezvolta și aplica cunoștințele și tehnologiile în domeniul forestier și a ingineriei forestiere. Cercetarea este un pilon important al departamentului, cu accent pe biodiversitatea forestieră, silvicultura ecologică, adaptarea la schimbările climatice și gestionarea durabilă a resurselor forestiere.

  Absolvenții departamentului sunt pregătiți să lucreze în diverse domenii ale industriei forestiere și conservării naturale, cum ar fi administrația pădurilor, planificarea silvică, cercetarea forestieră, managementul resurselor naturale sau consultanța în silvicultură și mediu. Ei pot ocupa poziții precum ingineri forestieri, silvicultori, specialiști în conservarea biodiversității, cercetători în domeniul forestier sau consultanți în domeniul silviculturii.

  Departamentul de Zootehnie şi Agroturism

  Departamentul gestionează 2 programe de studii universitare de licență: Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Zootehnie și un program de studiu universitar de master: Managementul unităților de turism și alimentație publică.

  Misiunea Departamentului de Zootehnie și Agroturism este de a pregăti studenții pentru a deveni specialiști în creșterea animalelor, îmbunătățirea performanțelor zootehnice, dezvoltarea de produse și servicii turistice în mediul rural. Departamentul abordează aspecte cheie precum creșterea și nutriția animalelor, genetică și ameliorarea raselor, gestionarea fermelor zootehnice, valorificarea produselor alimentare de origine animală și dezvoltarea agroturismului.

  Planurile de învățământ gestionate de Departamentul de Zootehnie și Agroturism include un set de cursuri și module specializate în domenii precum zootehnia generală, nutriția animalelor, ameliorarea raselor, gestionarea sănătății animalelor, tehnologii de creștere a animalelor, planificarea și administrarea fermelor zootehnice, marketing agroturistic și managementul serviciilor turistice. Studenții beneficiază de o combinație de teorie și aplicații practice, prin intermediul stagiilor în ferme și unități turistice, laboratoarelor și proiectelor de cercetare.

  Departamentul de Zootehnie și Agroturism colaborează, de obicei, cu alte departamente și centre de cercetare din cadrul instituției de învățământ superior, precum și cu ferme zootehnice, centre de cercetare zootehnică și organizații de turism rural, în vederea dezvoltării și aplicării de tehnologii și practici inovatoare în domeniul zootehniei și agroturismului. Cercetarea este un aspect important al departamentului, cu accent pe ameliorarea genetică a raselor, eficiența creșterii animalelor, diversificarea produselor agroalimentare și promovarea turismului rural sustenabil.

  Absolvenții departamentului sunt pregătiți să lucreze în diverse sectoare, cum ar fi ferme zootehnice, centre de cercetare, organizații de dezvoltare rurală, agenții de turism și consultanță în domeniul zootehniei și agroturismului. Ei pot ocupa poziții precum manageri de ferme zootehnice, consultanți în nutriție și sănătate animală, specialiști în dezvoltarea produselor alimentare de origine animală sau manageri de unități turistice rurale.

  Departamentul de Zootehnie și Agroturism are rolul de a pregăti viitorii profesioniști în domeniul creșterii animalelor și al turismului rural, promovând practici durabile și inovatoare în creșterea animalelor, dezvoltarea de produse alimentare și servicii turistice de calitate în mediul rural, prin intermediul educației, cercetării și colaborării cu industria și comunitățile locale.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Date de contact

  Adresă: b-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Oradea, România

  Telefon:

  +40 259 408 440 - Decanat

  Poșta electronică

  protmed@uoradea.ro

  secretariatprotectiamediului@gmail.com