Certificat conformitate

Natural Resource

S.S.M.

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Activitatea de securitate și sănătate în muncă cuprind totalitatea activităților de informare, instruire, verificare și control în scopul prevenirii accidentelor de muncă și bolilor profesionale precum și direcțiile generale de aplicare a legislației în vigoare. Acestea au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională existeți în sistemul de muncă, proprii fiecărei componente a acestuia (executant - sarcina de muncă - mijloace de producție - mediu de muncă), informarea, consultarea și  participarea angajaților și a reprezentanților acestora.

Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 cât și legislația conexă  atât cele referitoare la securitatea în muncă, cât si cele referitoare la sănătatea în muncă, constituie cadrul general pentru elaborarea normelor specifice și a instrucțiunilor proprii de securitate a muncii.

Prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă se aplică în toate sectoarele de activitate de pe teritoriul României, atât publice cât și private (industriale, agricole, comerciale, administrative, de servicii, educaționale, culturale, de recreere etc.), tuturor persoanelor fizice sau juridice, române sau străine, ce desfășoară activități pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege, atât în calitate de angajator, cât și în calitate de angajat, precum și ucenicilor, elevilor și studenților în perioada efectuarii activităților de laborator sau practicii profesionale, cu exceptia celor care au drept obiect activități casnice.

Normele specifice și standardele de securitate a muncii, ca și instrucțiunile proprii de securitate a muncii se revizuiesc periodic, in concordanță cu modificările de natura legislativă și progresului tehnic etc., survenite la nivel național, la nivelul angajatorilor sau la nivelul proceselor de muncă.

Activitatea de informare, istruire și verificare a cunoștințelor privind securitatea și sănătatea în muncă în conformitate cu legislația în vigoare are prioritate înaintea începerii desfășurării oricăror activități și este obligatorie.

 ,,STOP ACCIDENTELOR. VIAȚA ȘI SĂNĂTATEA ARE PRIORITATE”

                                                                                                                                                                              Lucrător desemnat cu activitatea privind SSM

                                                                                                                                                                              Ing. Nicolae Pregon